DE BOOT VAN PESSE

De boot van Pesse - reconstructie

 

      an de eigenlijke functie van de “kano” is lange jaren helemaal niet getwijfeld. Door nieuwe vondsten met name in Denemarken is nu veel meer bekend over prehistorische kano’s dan in 1955. Bij een bezoek van een Deense archeoloog (dr. S. Anderson) aan het Drents museum ontstond een aantal jaren geleden de discussie of de boot van Pesse wel een boot was. De enige manier om hier licht op te werpen is een experiment.

jaap beuker werkt aan de replica van de boot van PesseStrikt genomen zou het niet nodig zijn om ook het uithollen van de boom op prehistorische wijze uit te voeren. Het zou bij wijze van spreken binnen korte tijd met een motorzaag te regelen zijn. Voor de vaareigenschappen maakt dat namelijk niet uit. Nu er echter een juiste boom ter beschikking is gesteld, zou het een gemiste kans zijn wanneer ook de vervaardiging niet als expreriment zou worden meegenomen. Daarom wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vuurstenen en hertshoornen werktuigen.

Na kap van de boom zal allereerst de voorzijde van de kano met ijzeren bijlen in vorm worden gekapt (dit is de zijde die bij het kappen met een stenen bijl automatisch puntig zou zijn geworden). Vervolgens zal de schors worden verwijderd met eiken keggen aan een steel.

reconstructie van de boot van pesse 1 Aan de oevers van een vennetje - dat er duizenden jaren geleden net zo uitgezien moet hebben - was een primitieve scheepswerf aangelegd en hierop werd met man en macht gewerkt aan de bouw van een kano. Het betrof hier een replica van de beroemde Kano van Pesse, een reliek uit de oudheid waarover de laatste jaren veel te doen is geweest.

 

 

reconstructie van de boot van pesse 2Ooit werd deze prehistorische kano, die natuurlijk wel een beetje was aangevreten door de tijd, opgedolven nabij Pesse. Het vaartuig kreeg de titel Oudste Boot ter Wereld, een predikaat waarover later in wetenschappelijke kring twijfel ontstond. Was het wel een boot of hadden we hier te maken met een ordinaire voertrog voor het vee? Er was slechts één mogelijkheid om achter de waarheid te komen en dat was, de kano nauwkeurig namaken en beproeven op zijn vaarkwaliteiten. En zo trokken medewerkers van het Drents Museum in Assen - waar het origineel van de Kano wordt bewaard - erop uit. Ze selecteerden een mooie boomstam en hakten deze in de vorm van de originele Kano. Dat gebeurde met prehistorische werktuigen - ook nagemaakt - zoals diverse soorten vuurstenen bijlen uit de Midden-Steentijd.

* De originele foto's op deze pagina zijn afkomstig van het Drents Museum

 

 

boot pesse drenthe

de boot   |   replica   |   reconstructie   |   links
boot pesse
© boot van pesse . nl 2009-2010